לוטרה | תקופת הברזל | המאה ה11 לפנה”ס | חרס | 22 ס”מ | בית שמש | ישראל.
מוזיאון ישראל, ירושלים.

otter | Iron age | 11th century BC | Clay | Bet Shemesh, Israel.
Israel Museum, Jerusalem.