אמבולנס

אמבולנס |2000| הזרקת פלסטיק והדפסת צבע | לגו | דנמרק.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

Ambulance | 2000 | Plastic molding and print | Lego | Denmark.

From the collection of Professor Yoel Donchin