חייזרים

חייזרים |1926| פולימר | אלסטולין, האוסר | גרמניה.

מוצג במוזיאוני צעצועים במינכן ובנירנברג.

Spacemen

Spacemen | 1926| Polymer| Elastolin, Hausser | Germany.

Taken at toy museums in Munich and Nuremberg