אמבולנס

אמבולנס צבאי של חברת פורד, 3 טון |1953| מתכת צבעה | Matchbox Lesney | אנגליה.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

Service ambulance Ford 3 ton | 1953 | metal | Matchbox Lesney | England.

From the collection of Professor Yoel Donchin