אמבולנס

אמבולנס |1983| מתכת צבעה | Lledo | אנגליה.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

Ambulance | 1983 | metal | Lledo | England.

From the collection of Professor Yoel Donchin