אמבולנס

אמבולנס רנו של הצלב האדום הבריטי משנת 1910 |1986| מתכת צבעה | Matchbox | אנגליה.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

An 1910 Renault ambulance of the British Red Cross | 1986 | metal | Matchbox | England.

From the collection of Professor Yoel Donchin

חלק מסדרת שיחזורים היסטוריים “MODELS OF YESTERYEARS”