אמבולנס

אמבולנס |1989| מתכת צבועה | Hot Wheels- Mattel | מלזיה.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

Ambulance | 1989 | metal | Hot Wheels- Mattel| Malaysia.

From the collection of Professor Yoel Donchin