רחפת אמבולנס

אמבולנס רחפת של החברה היפנית מיצו-זוסן |לא ידוע| מתכת צבועה | Tomica, Tomy | סין.

מתוך האוסף של פרופ’ יואל דונחין

Ambulance

HYPERCITY RESCUE MITSUI ZOSEN HOVERCRAFT | Unknown| Diecast| Tomica, Tomy| China.

From the collection of Professor Yoel Donchin