תרנגול וארנב

תרנגול גורר עגלה ועליה ארנב |יוצר בין השנים 1895-1945| כבישת פח ומנגנון מכאני | גרמניה.
מוזיאון הצעצועים בנירנברג, גרמניה.

“Tom” Climbing Monkey

A rooster pulls the cart with rabbit on it | 1929-1935 | Tin toy | Germany.
Nuremberg Toy Museum, Germany.