בובה טקסית

צפרדע, המאה ה-19 | עץ, עור, מסמרים, חבל וצבע | תרבות הקוואקיוטל, קנדה.
מוזיאון ישראל, ירושלים

Ceremonial figure

Frog | 19th century | Wood, leather, nails, rope and pain| kwakiutl culture canada.
Israel Museum, Jerusalem

כאמור הבובה אינה צעצוע אלא מכשיר פולחן
היא מופיעה כאן בגלל אופיה הצעצועי והמכאניזם המעניין
הצפרדע, המסמלת עושר, שימשה בטקס בשם פוטלאץ
משיכה חוזרת בחבל גורמת לגב הצפרדע העשוי עור להתנפח ולהתרוקן בקול המזכיר כרכור