צעצועים התפתחותיים

קבוצת צעצועים התפתחותיים | עץ ופלסטיק | מתקופות שונות.
מתוך אוסף אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

Developmental toys

A group of developmental toys| 20th century | Wood and plastic|
Youth wing collection, Israel Museum, Jerusalem