בובה קורינטית

בובה בעלת גפיים ניתנות להזזה | המאה ה-10 לפנה״ס | 450-480 לפנה״ס | התקופה הקלאסית | טרקוטה | יוון
מוזיאון ישראל, ירושלים

Corintinan doll

Doll | 450-480 BC | Classic period | Terracotta | Greece
Israel museum, Jerusalem

בובה קטנה, כ11 ס”מ, בדמות אדם
בעלת ארבע גפיים זזות- מחוברות לטורסו מרכזי- אגן עד ראש.
איזור האגן, המחובר לטורסו, במבנה דומה לשריון המשאיר שתי קשתות לתנועת הרגליים קדימה ואחורה