משחק סנת

לוח ועשרים כלי משחק | המאה ה-15 עד המאה ה-13 לפנה״ס | חרס מזוגג | אזור טאניס, מצרים.
מוזיאון ישראל, ירושלים

Senet

Board and 20 game piece | 15th-13th centuries Bc | glazed clay | Tanis, Egypt
Israel Museum, Jerusalm

לוח משחק סנת, ניתן להבחין בבירור בסימונים ב”בתים” האחרונים בלוח המסמנים שלבים שונים במשחק.
חלוקת הכלים בין שני השחקנים, בשונה מחלוקה צבעונית למשל, היתה כלים גבוהים נגד נמוכים.