קלפי משחק

קלפי משחק | המאה ה-19 | עיסת נייר מצופה לכה וציור ביד | איראן
מוזיאון ישראל, ירושלים

Playing cards

Card game | 19th century | Varnished paper mache and hand drawn | Iran
Israel museum, Jerusalem