רעשן פלסטיק

רעשן מראקס | שנת 2005 | פלסטיק | חברת “חלילית” | מיוצר בישראל

Rattle

Maracas Shaker | 2005 | Plastic | Halilit | Made in Israel