רעשן פלסטיק

רעשן מראקס בדמות צפרדע | 1980 | פלסטיק | במבינה | יפן

Rattle

Frog shaped Maracas Shaker | 1980 | Plastic | Bambina | Japan