פרשים

סוס חיילים רכובים| 1903 | עץ צבוע | גרמניה | אוגוסט גיגנברגר
מוזיאון הצעצועים בנירנברג, גרמניה

Rattle

A set of soldiers on horses | 1903| Wood and paint | Germany | August Geigenberger
Nuremberg toy museum, Germany