מסע: צעצועים קדומים במוזיאונים ארכיאולוגיים ביוון

למרות הפער בין האופן בו מוצגים החפצים לבין ייעודם, התמונה הכללית המתקבלת מן העושר הרב של חפצים ודימויים המתארים ילדות או מיועדים לילדים המוצגת במוזיאונים הארכיאולוגיים ביוון מאפשרת הצצה אל עולם הילדות בעת העתיקה