תערוכה: לשחק בתרבות

ציטוט מפוצץ המופיע בתיאור התערוכה באתר האינטרנט של מוזיאון אסיה והפסיפיק בוורשה מציב רף גבוה ויומרני לתערוכת משחקים שיכלה בקלות להפוך לעוד אוסף חפצים המוצג בצורה כרונולוגית או בחלוקה גיאוגרפית.