לוח משחק

לוח וקוביית משחק מיוון, התקופה הגיאומטרית