Categories
אמריקה הדרומית דמות בעל חיים חרס צעצוע מכאני

צעצוע גרירה- יגואר

צעצוע גרירה- יגואר

יגואר | שחזור| 600-900 לספירה | חרס | וראקרוס, מקסיקו |
השחזור המצולם מוצג במוזיאון המדע במינכן, גרמניה

Jaguar pull along toy

Jaguar | Replica  | 600-900 ad| Clay | Veracruz, Mexico.
The replica in the photos is from Munich Science Museum

זוג צעצועי היגואר בתמונה הנם שחזור המבוסס על מספר צעצועי גרירה אשר נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בוראקרוס, מקסיקו.

הצעצועים מוצגים במוזיאון המדע במינכן, גרמניה, באיזור במוזיאון המוקדש לצעצועים מכאניים. הטקסט לצד הצעצועים מתייחס לעובדה כי ניתן ללמוד מהם שהתרבויות באמריקה הלטינית הבינו את עקרון הגלגל גם אם חיו באיזורים הרריים או מיוערים אשר לא איפשרו לפתח כלי תחבורה.

Categories
אמריקה הדרומית דמות אדם חרס מוזיקלי

רעשן חרס

רעשן חרס

רעשן | בערך 0 לספירה | חרס | מקסיקו
תערוכת צעצועים מוזיקליים, מוזיאון הצעצועים בנירנברג, גרמניה

Rattle

Rattle | Approx 0| Clay |  Mexico
Musical toys exhibition, Nuremberg toy museum, Germany

Categories
אמריקה הדרומית דמות בעל חיים חרס מוזיקלי ציפור

רעשן חרס

רעשן חרס

רעשן | בערך 0 לספירה | חרס | פרו
תערוכת צעצועים מוזיקליים, מוזיאון הצעצועים בנירנברג, גרמניה

Rattle

Rattle | Approx 0| Clay |  Peru
Musical toys exhibition, Nuremberg toy museum, Germany